Momenteel verwachten wij geen pups. 

We zullen ten vroegste in 2021 pups hebben met Ihana.